Inleiding

Dit Privacybeleid werd laatst gewijzigd op 25 mei 2018, wijzigingen vonden plaats vanwege de nieuwe GDPR-wetgeving die in van kracht ging op 25 mei 2018.

UwTextielBedrukken.be respecteert de privacy van de bezoekers van de website www.uwtextielbedrukken.be en van haar klanten die via deze website een bestelling plaatsen. In dit privacybeleid wordt uiteengezet welke informatie wij van jou als bezoeken voor onze website en als klant verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken en beschermen.

Toepassing van het privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op elk(e) websitebezoek, transactie of overeenkomst die via een website wordt overeengekomen. Alle informatie, waaronder je persoonsgegevens, die wij over jou verzamelen gedurende jouw bezoek en/of gebruik van onze website(s), zal worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de hierin beschreven doeleinden met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Dit Privacybeleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar onze website(s) bevatten of waarvan een link op onze website(s) staat.

Openbaarmaking aan derden

UwTextielBedrukken.be zal jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht. Waar nodig zullen wij jouw informatie enkel ter beschikking stellen aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten, zoals het betaalplatform Mollie en de pakketdienst DPD. Dit gebeurt echter uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit beleid worden uiteengezet of voor andere doeleinden waarvoor je je toestemming hebt gegeven. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van dit beleid te respecteren.

Betaling

Voor het afhandelen van de betaaltransacties op onze website maken wij gebruik van het betaalplatform Mollie. Wij van UwTextielBedrukken.be komen dus niet in aanraking met jouw betaalgegevens. Het betaalplatform licht ons in wanneer de betaling succesvol is afgerond en van daar nemen wij het terug over. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of kredietkaartnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

Meer informatie: Mollie

Verzending

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DPD voor het uitvoeren van onze leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met deze externe partij delen. Deze partij gebruikt uw gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. 

Meer informatie: DPD

Beveiliging

UwTextielBedrukken.be gaat uiterst zorgvuldig om met jouw gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens die zijn opgeslagen op onze servers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. 

Jouw rechten

Je behoudt ten allen tijde het recht van jouw persoonlijke gegevens bij ons op te vragen, in te kijken, aan te passen of te verwijderen. Wanneer u contact met ons behouden wij het recht bijkomende informatie op te vragen om uw identiteit te verifiëren. 

Uitschrijven op onze nieuwsbrief kan je heel makkelijk door via de link onderaan in de nieuwsbrief zelf. 

Wijzigingen en vragen 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u onderaan altijd wat de meest recente versie is en wanneer deze werd aangepast. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Voor vragen betreffende het privacy beleid kan je steeds contact opnemen met onze klantenservice.